Võrkude planeerimine

Ükskõik kas plaanite rajada ühe raadiolingi või üleriigilise võrgu, projekteerite 4G/LTE võrku või lahendust ülikoolile/ettevõttele, meie insenerid teevad ära vajaliku uurimistöö ning panevad kokku ja kontrollivad üle kõik põhjaliku insener-tehnilise plaani jaoks vajalikud osad, et tulemus vastaks teie süsteemi taseme ootustele või ületaks neid.

Kui kavatsete viia kogu tegevuse üle TDM-süsteemilt pakettandmesidele (Ethernet või IP/MPLS), siis meil on olemas vajalikud võrgundusteadmised, mis võimaldavad teid põhjalikult juhendada, kuidas vahetada senised kanalikommutatsiooniga seadmed uute paketipõhiste edastustehnoloogiate vastu. Enamikul juhtudel tuleb seadmed hankida mitmelt eri tootjalt. Aviat on ettevõte, millel on pikaajaline edukas kogemus erinevate võrgulahendustega töötamisel.

Meie palgalistel inseneridel on lahenduste juurutamise alal suured kogemused, mida toetab korralik tehniline väljaõpe ja tunnistustega tõendatud haridus. Nende teadmised kohalikest ja piirkondlikest oludest võimaldavad meil keskenduda teie projektis täie pühendumusega süsteemiseisakute ja tarbetute kulude vähendamisele, mis võimaldab kiiremini tulu teenima hakata ja pikendab lahenduse keskmist tõrkeintervalli (MTBF).