Klienditugi

DAN Communications pakub suurt valikut teenuseid ja lahendusi alates konsultatsioonidest ja planeerimisest kuni projektide elluviimise, tehnilise hoolduse ja tulemusanalüüsini. Lisaks põhjalikele teadmistele ja erialasele pädevusele on meie eksperdid kursis valdkonna uusimate trendide ja uuendustega, et pakkuda kliendi konkreetsetele nõudmistele ja vajadustele sobivaid lahendusi.

DAN Communications pakub oma klientidele tuge järgmistes valdkondades.

Projektide planeerimine ja arendamine

 • Sagedusala planeerimine, raadiosignaali leviala simulatsioonid, rakendatud meetmete katsetamine tegelikes tingimustes
 • Kliendi vajaduste analüüs, paigaldistega kohandamine, optimaalsete lahenduste väljatöötamine
 • Süsteemi arhitektuuri arendamine (üldine disain)
 • Paigaldise konfiguratsioonide täpsustamine (üksikasjalik disain)

Projektijuhtimine

 • Paigalduskoha ülevaatus
 • Esialgse paigaldusprojekti koostamine
 • Materjalide nimekirja koostamine
 • Saatesüsteemide ja antennipaigaldusega seotud tehniliste projektide koostamine
 • Sageduslitsentside taotlemisel toe pakkumine

Projekti elluviimine

 • Projektiplaani koostamine ja elluviimine, teostuse koordineerimine
 • Paigaldiste ja tarkvara logistika ja hankimine, paigaldiste monteerimine
 • Paigaldise tehniliste parameetrite seadistamine, süsteemi testimine ja käitusse andmine
 • Dokumentidega töötamine
 • Kliendi töötajate koolitamine
 • Süsteemi tugi ja hooldus (garantiiajal ja garantiijärgsel perioodil)
 • Kaug- ja kohapealne diagnostika ja tõrkeotsing

Tarkvaraarendus ja rakenduste integreerimine

 • Projekti analüüs ja planeerimine
 • Integratsiooni arhitektuuri projekteerimine
 • Tarkvaravärskenduste hankimine ja paigaldamine
 • Punktide integreerimine ja erilahendused
 • Rakenduste integreerimine teenusekeskse arhitektuuri (SOA) ja veebiteenustega
 • Kohandatud vahetarkvara arendamine