Tööstuslike juht-/SCADA-süsteemide turvalisuse ja töökindluse suurendamine

Sarnaselt muude organisatsioonidega võivad tööstuslikke juht-/SCADA-süsteeme kasutavad elutähtsa taristu pakkujad – kommunaalettevõtted, transpordikontsernid, loodusvarade töötlejad jt – muutuda üha täpsemalt sihitud rünnete sihtmärgiks. Ent lisaks küberkurjategijatega võitlemisele peavad nad lahendama ka märkimisväärseid muid probleeme. Need on seotud raskesti ligipääsetavate asukohtade, äärmuslike keskkondade, vanade ja sageli patenditud süsteemidega ning geograafiliselt hajutatud tööstuslike juht-/SCADA-süsteemide rikke raskete tagajärgedega.

Sellise laialipillutatud taristu jaoks pakub Fortinet UTM-sarja juhtivaid suure jõudlusega turbetooteid koos integreeritud kommutatsiooni, traadita juurdepääsu ja muude lahendustega, mis on paigaldatud tugevdatud korpustesse.

 

Fortineti tugevdatud lahendus tööstuslikele juht-/SCADA-süsteemidele

  • Kõrgelt hinnatud ohutõrje.
  • Hõlmab tegevusala spetsiifilisi rakendusi, operatsioonisüsteeme ja ohte.
  • Väikese korpusega spetsiaalselt koostatud turbe- ja võrguseadmed, mis vastavad ohtlikes kohtades kasutatavate seadmete valdkonnastandardite nõuetele või ületavad neid.
  • Integreeritud turbe, kommutatsiooni, raadiovõrgu jm rakenduste kaughaldus/‑jälgimine.
  • Valdkonnaspetsiifiliste nõuete täitmist tõendav keskne aruandlus.

Sellised käidutehnoloogiad (OT) nagu tööstuslikud juht-/SCADA-süsteemid on küll sarnased, aga mitte päris samasugused nagu need infotehnoloogia (IT) vahendid, mida kasutatakse kontorites ja andmekeskustes. Seetõttu erinevad ka käidutehnoloogiate võrgu- ja turbelahendused mitmes olulises aspektist infotehnoloogia omadest.

Avage Fortineti lahenduse lühitutvustus, et lugeda lisateavet Fortineti tugevdatud lahenduse kohta tööstuslikele juht-/SCADA-süsteemidele.