• Põhjalik lahendus, mis hõlmab sidet sekundaarsete alajaamadega, arvestite ja võrguautomaatika integreerimist ning küberturvet.
  • Vastab välipaigaldiste suhtes kehtivatele keskkonnastandarditele IEC 61850-3 ja IEEE 1613.
  • Tõrgeteta side üle valguskaablite, raadiolinkide, 2G/3G/LTE mobiilsidelinkide ja kaugsideteenuste pakkujalt renditud liinide.
  • Integreeritud tulemüür koos hajusa SCADA turbepaketiga.
  • Ühest punktist mitme punktiga loodav suure läbilaskevõimega raadioühendus toetab missioonikriitilist liiklust üle litsentsitud ja litsentsimata alla 6 GHz ribalaiuste, kusjuures igale kliendile on tagatud kindel läbilaskevõime ja teenusetasemelepe.