• RADi mitmikteenuste toega ühenduvuslahendused lennujuhtimise ja mereside jaoks tagavad katkematu side juhtimistornide ja liikluse reguleerimise keskustega.
  • Kõne (DS), teleksite (TTY), radariandmete (RD), pikendatud levialaga VHF (ER) ja VHF andmelinkide (VDL) edastamine koos muude kõne-, faksi- ja kohtvõrguteenustega, kasutades standardseid liideseid.
  • Liikluse suunamine üle vask-, valguskaabli-, mikrolaine- või satelliitlinkide.
  • Üle rendiliini toimuva andmeedastuse ja varundamise optimeerimine tegevuskulude vähendamiseks.
  • Tugevdatud platvormid taluvad välitingimustes kasutamisega kaasnevat koormust.
  • Tõrkekindla töö tugi tänu varundamisele üle ISDNi, VSATi ja Etherneti.
  • Pidev side lennujaamades ja sadamates asuvate sõidukite ja laevadega.