Mobiilsideoperaatorite muutuv tegevuskeskkond

Ajendatuna soovist suurendada tulu, kasumimarginaale, turuosa ja üldist konkurentsivõimet pakuvad mobiilsideoperaatorid tänapäeval järjest rohkem IP-põhiseid lisaväärtusteenuseid ja rakendusi, mille eelduseks on võimalus olla ühenduses igal ajal, igal pool ja iga seadmega. Nende ärieesmärkide toetuseks võetakse kasutusele uusi tehnoloogiaid ja võrgutaristuid, nagu näiteks LTE, väikese raadiusega tugijaamad, IPv6 ja pilvandmetöötlus. Samal ajal on tohutult kasvanud mobiilsideoperaatoreid ähvardavad küberohud, kuna küberkurjategijad soovivad ära kasutada neidsamu tehnilisi võimalusi. Nende kahe vahel laveerides peavad operaatorid suutma turvata oma taristut nii, et see ei vähendaks nende võimet tekkinud võimalustest kasu saada.

 

Mobiilsidevõrgu turvamine

3G/4G-mobiilseadmete arvu ja nende tekitatavate andmevoogude mahu kasv, LTE standardi IP-põhine olemus ning kasutajate soov olla alati ühenduses tekitab mobiilsidevõrkude jaoks üha uusi ohte. Mõned nendest ohtudest ähvardab võrku, pakettandmeside tuuma (EPC) ning selle rakendusi ja teenuseid. Ent seoses 3G/4G-tehnoloogia järjest ulatuslikuma kasutamisega mobiilseadmete, k.a sülearvutite internetiühenduse lahendusena kasvab ka võimalike bottnettide ulatus ja mõju. Neid bottnette võidakse kasutada väliste sihtmärkide või mobiilsidevõrgu enda ründamiseks. Mobiilsidevõrgu tähtsuse, kasutamise ja sellega seotud ohtude kasv eeldab mööndusteta turbelahendust, mis suudaks kaitsta võrku ja selle liideseid teiste võrkude ja domeenide eest.

 

Fortineti turbelahendus mobiilsideoperaatoritele

Fortineti turbeplatvorm on välja töötatud ja koostatud spetsiaalselt mobiilsideoperaatorite, taristu, teenuste ja rakendustega seotud turbevajadusi arvestades:

  • Fortineti turbeplatvorm töötab spetsiaalselt selle jaoks loodud operatsioonisüsteemis FortiOS, mis tagab mandaatori domeenide aktiivseks turvamiseks vajalikud andmetöötlusvõimalused ja funktsioonid.
  • Fortineti suure jõudlusega riistvaraplatvorm FortiGate võimaldab mobiilsideoperaatoritel tagada nõutavat turvalisust ning täita samal ajal klientide poolt teenusele esitatavaid kvaliteediootusi. FortiGate’i platvormis kasutatakse spetsiaalselt väljatöötatud riistvaralisi protsessoreid FortiASIC, mis suudavad tagada operaatoritele vajaliku 1 Tbps ületava läbilaskevõime.
  • Fortineti platvorm on ainulaadselt ülespoole skaleeritav, et tulla tõhusalt toime liiklusega ja analüüsida ning töödelda igas sekundis miljoneid seansse ja tehinguid.
  • Fortineti turbeplatvorm ja selle operatsioonisüsteem FortiOS on saadaval nii füüsiliste seadmete kui ka virtuaalmasinatena, et tagada turvalisust nii võrgus kui ka mobiilsideoperaatori virtualiseeritud taristus ja andmepilvedes.
  • Ohuanalüüsi ja -käsitluse teenus FortiGuard hoiab FortiOSi pidevalt ajakohasena, et see suudaks arvesse võtta pidevalt muutuvaid ohte, mis mobiilsideoperaatoreid ja nende kliente ähvardavad.
  • FortiManager™ ja FortiAnalyzer™ võimaldavad mobiilsideoperaatori võrgu ja aktuaalsete ohtude profiili haldamist, jälgimist ja analüüsi nii füüsilistes kui ka virtuaalsetes keskkondades tsentraliseerida ja lihtsustada.