Arenev rahvusvaheline finantsmaastik

Pangad püüavad saavutada kasvu ja kasumit ning säilitada samal ajal tegevuse tõhusust. Kasvu ja tõhususe eesmärke toetavad avatud paindlikud andmekeskused ning järjest rohkem ka andmete pilve kolimine. Pangad uuendavad praegu nii klienditeeninduse kui ka kontoripoole IT-taristut, et pakkuda uuenduslikke finantstooteid ning kaitsta ja skaleerida samal ajal oma pilvetaristut. Nad vajavad suure jõudlusega ja väga vastupidavat küberturvet, mis suudaks kriitilisi rakendusi ja taristuobjekte laitmatult ja senisest lühema viivitusega kaitsta. See on eriti oluline tänapäeval, mil pankasid ähvardab pidev küberrünnete oht.

Kapitaliturud ja börsid tegutsevad välgukiirusel ja kõige rohkem võidavad need, kes suudavad teha õigeid otsuseid mikrosekundite jooksul. Investeerimispangad, varahaldusfirmad, riiklikud börsid ja maaklerid peavad praegusaegse äärmiselt volatiilse turu ja kõrgendatud regulatiivse järelevalve tingimustes tegelema pideva innovatsiooniga. Arukamalt ja kiiremini kauplemise eelduseks on ülilühikese viiteajaga kauplemistaristu, mis hõlmab ka laitmatult toimivaid suure jõudlusega vastupidavaid tulemüüre.

Ka kindlustussektoris toimub tehnoloogia mõjul muutusi, mis ulatuvad kliendisuhtlusest kuni kontoripoole tegevuseni. Vara-, elu- ja õnnetusjuhtumikindlustuses, pensionikindlustuses, edasikindlustuses ja kindlustusmaakleritel on tekkinud uusi võimalusi ja riske seoses sotsiaalmeedia, mobiilside, suurandmete analüüsi ja pilvandmetöötlusega, mis kujundavad ümber kogu tegevusala. Muutuvatest oludest võitjana väljumiseks peavad kindlustusettevõtjad oma IT-taristu uuesti läbi mõtlema, et minna sujuvalt üle pilveteenustele ja saavutada kontoripoole tegevuses võimalikult suur tõhusus. Nad peavad kaitsma oma andmekeskusi ja pilvetaristut tõhusalt toimivate küberturbelahendustega.

Fortineti lahendused finantsinstitutsioonidele

  • Tulemüür / VPN
  • Täiustatud ohutõrje
  • Identiteedihaldus ja autentimine
  • Tsentraliseeritud turbehaldus

Finantsandmete ja -vara kaitsmine

Andmete kaitsmine on klientide usalduse säilitamise, nõuete täitmise ja kaubamärgi kaitsmise seisukohalt otsustava tähtsusega. Fortinet kaitseb mõnede maailma kõige suuremate finantsinstitutsioonide kõige väärtuslikumat vara. Ettevõtte küberturbelahendused, mida on soovitanud NSS Labs, tagavad laiaulatusliku ja tõhusa kaitse muutuvate sisemiste ja väliste turvaohtude eest, häirimata sealjuures IT turbetaristu toimimist.

Ohuteavet tuleb analüüsida aastaringselt ööpäev läbi ja seetõttu toetab Fortineti lahendusi FortiGuard – enam kui 200 teadlasest koosnev meeskond, mis on täielikult spetsialiseerunud valdkondlike ohtude uurimisele, analüüsile ja ennetava teabe kogumisele; FortiSandbox võimaldab uusi ja tundmatuid ohte lähemalt uurida ja testida.

Kuna ohud võivad valitseda kõikjal, pakub Fortinet ühist turbeplatvormi FortiOS, mis sobib nii väikesele harukontorile kui ka suurimale andmekeskusele. Mõistes, et kliendikesksed finantsteenused liiguvad kontorist üha enam avalikku pilve, on Fortinet sõlminud partnerlussuhted juhtivate pilveteenuste pakkujatega, k.a Amazon Web Services ja Microsoft Azure, et tagada erinevates pilvelahendustes ühetaoline turbehoiak.